کد خبر: 9234

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

  با احترام باستناد نامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ پس از بحث و بررسی راجع “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹” با در نظر گرفتن معیارهای […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ پس از بحث و بررسی راجع “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹” با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه مواردی به شرح فایل پیوست مورد تصویب قرار داده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه