کد خبر: 9239

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

فعال سازی مسیر سبز گمرکی محصولات کشاورزی و غذائی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۳۷۴ مورخ ۹۹/۰۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فعال سازی مسیر سبز گمرکی جهت محصولات کشاورزی و غذائی بویژه در شرایط فعلی جهت آگاهی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۱۳۷۴ مورخ ۹۹/۰۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فعال سازی مسیر سبز گمرکی جهت محصولات کشاورزی و غذائی بویژه در شرایط فعلی جهت آگاهی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه