کد خبر: 9259

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

مصوبات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ وزارت کشور، مصوبات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳۹۸۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ وزارت کشور، مصوبات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه