کد خبر: 9267

تاریخ انتشار: 26 آوریل 2020

آسیب های کرونا به کسب و کار

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۳/۲۰۷۳ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند اتاق اصناف ایران با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون ایران با هدف احصا دقیق، کاربردی و روزآمد آسیب های وارده به واحدهای صنفی سراسر کشور و تحلیل شاخص ها و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت انعکاس به نهادهای ذیربط […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۳/۲۰۷۳ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند اتاق اصناف ایران با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون ایران با هدف احصا دقیق، کاربردی و روزآمد آسیب های وارده به واحدهای صنفی سراسر کشور و تحلیل شاخص ها و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت انعکاس به نهادهای ذیربط لینک “آسیب های کرونا به کسب و کارها” در پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نشانی www.otaghasnafeiran.ir/sabt راه اندازی کرده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81