کد خبر: 9277

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرورت صیانت و حفاظت از آب های زیزمینی

  با احترام باستناد نامه شماره ۴/۴۷۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۰۴ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر اعلام بیانه هشدار گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم ایران درخصوص ضرورت صیانت و حفاظت از آب های زیزمینی و غیرقابل بازگشت بودن وضعیت منابع آب کشور جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۴/۴۷۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۰۴ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر اعلام بیانه هشدار گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم ایران درخصوص ضرورت صیانت و حفاظت از آب های زیزمینی و غیرقابل بازگشت بودن وضعیت منابع آب کشور جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه