کد خبر: 9281

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۰۵۲۳ مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۵۴۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۰۵۲۳ مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۵۴۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه مورخ ۹۴/۵/۱۱ به شرح فایل پیوست اصلاح و تصویب کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه