کد خبر: 9284

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۲۱۵۱ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ اتاق اصناف ایران بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس” […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۲۱۵۱ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ اتاق اصناف ایران بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه