کد خبر: 9287

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

دستورالعمل گام دوم کووید ۱۹ فاصله گذاری اجتماعی در واحدهای صنفی و صنعتی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۵۷۷۰ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ابلاغ اجرای دستورالعمل گام دوم کووید ۱۹ فاصله گذاری اجتماعی در واحدهای صنفی و صنعتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۵۷۷۰ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ابلاغ اجرای دستورالعمل گام دوم کووید ۱۹ فاصله گذاری اجتماعی در واحدهای صنفی و صنعتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه