کد خبر: 9290

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۰۸۳۹ مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند براساس بند (۲) نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۷۲/۳/۳ شورای نگهبان در مورد اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در قانون تسهیل […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۰۸۳۹ مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند براساس بند (۲) نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۷۲/۳/۳ شورای نگهبان در مورد اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شرح فایل پیوست ابلاغ گردیده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه