کد خبر: 9326

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیط های اداری

  با احترام باستناد نامه شماره ۲/۵۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیط های اداری جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲/۵۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹ (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیط های اداری جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه