کد خبر: 9337

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۹۹۴۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع به اطلاع می رساند اعضای شورای اقتصاد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ درخواست شماره ۲۰/۲۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ وزارت نفت درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۸۵۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۹۹۴۶ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع به اطلاع می رساند اعضای شورای اقتصاد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ درخواست شماره ۲۰/۲۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ وزارت نفت درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۸۵۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ شورای اقتصاد موضوع طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع را باستناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بررسی و به شرح فایل پیوست اصلاح و و مورد تصویب قرار داد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه