کد خبر: 9341

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تعیین کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده و حمایت های پیش بینی شده

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۵۹۱۸۱ مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مصوبه شماره ۱۶۷۷ مورخ ۹۹/۰۱/۱۱ هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده و حمایت های پیش بینی شده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۵۹۱۸۱ مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مصوبه شماره ۱۶۷۷ مورخ ۹۹/۰۱/۱۱ هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده و حمایت های پیش بینی شده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه