کد خبر: 9348

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعات شاغلین جهت تخصیص بسته های حمایتی

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۳۱۳۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ اتاق اصناف ایران درخصوص تکمیل اطلاعات واحدهای صنفی و شاغلین جهت تخصیص بسته های حمایتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت زمان اعلام شده طی توافق بعمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۳۱۳۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ اتاق اصناف ایران درخصوص تکمیل اطلاعات واحدهای صنفی و شاغلین جهت تخصیص بسته های حمایتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت زمان اعلام شده طی توافق بعمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردید تا سامانه ای طی هفته آینده در این خصوص طراحی شود تا متصدیان و شاغلین واحدهای صنفی با سرعت و دقت بیشتری بتوانند اطلاعات خود را بارگذاری نمایند. شایان ذکر است پس از انجام مراحل فنی، لینک سامانه مربوطه جهت تکمیل مشخصات اطلاع رسانی می شود.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه