کد خبر: 9364

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

امهال و تقسیط بدهی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۳۲۴۱ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ اتاق اصناف ایران با موضوع امهال و تقسیط بدهی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی و طی پیگیری های بعمل آمده از سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تقاضای مساعدت لازم بابت استمهال تعهدات تقسیطی مالیاتی اصناف و کسبه به اطلاع می […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۳۲۴۱ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ اتاق اصناف ایران با موضوع امهال و تقسیط بدهی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی و طی پیگیری های بعمل آمده از سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تقاضای مساعدت لازم بابت استمهال تعهدات تقسیطی مالیاتی اصناف و کسبه به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور و بمنظور رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی ضمن تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ طی بخشنامه مورخ ۹۹/۰۱/۰۵ به ادارات کل مالیاتی تأکید گردید “در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده (۱۶۷) ق.م.م به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (۱۶۷) قانون مالیات مستقیم اقدام نماید.” با عنایت به موارد ذکر شده در صورت مراجعه مودیان مالیاتی متأثر ار بیماری کرونا به امور مالیاتی ذیربط و ارائه درخواست تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر مساعدت قانونی وفق مقررات معمول خواهد گردید.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه