کد خبر: 9368

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

آمارگیری از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۶۰۱۶۱ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آمارگیری از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی که از تیر تا دی ماه سال جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سطح استان صورت می پذیرید جهت آگاهی و همکاری با مأموران آمارگیری به شرح […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۶۰۱۶۱ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص آمارگیری از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی که از تیر تا دی ماه سال جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سطح استان صورت می پذیرید جهت آگاهی و همکاری با مأموران آمارگیری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه