کد خبر: 9401

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۶۵۵۳۶ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۱۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۶۵۵۳۶ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه ۹۸/۱۲/۰۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، را به شرح فایل پیوست اصلاح و تصویب کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه