کد خبر: 9430

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی هیأت وزیران

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۱۰۸۴ مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۷ مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ هیأت وزیران درخصوص الحاق تبصره (۳) به ماده ۱۴۲ قانون آیین نامه اجرایی امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ مورخ ۹۱/۱۲/۲۹ هیأت وزیران به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۱۰۸۴ مورخ ۹۹/۰۳/۰۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۷ مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ هیأت وزیران درخصوص الحاق تبصره (۳) به ماده ۱۴۲ قانون آیین نامه اجرایی امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ مورخ ۹۱/۱۲/۲۹ هیأت وزیران به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه