کد خبر: 9433

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

تمدید مهلت ارایه اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۳۸۲۰ مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ اتاق اصناف ایران درخصوص تمدید مهلت ارایه اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ به اطلاع می رساند،با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ ستاد ملی مدیریت کرونا موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی مالیاتی […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۳۸۲۰ مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ اتاق اصناف ایران درخصوص تمدید مهلت ارایه اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ به اطلاع می رساند،با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ ستاد ملی مدیریت کرونا موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۹۹/۰۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ تمدید می شود.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه