کد خبر: 9437

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۳۸۱۸ مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف تا تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱ غیرفعال گردیده است.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۳۸۱۸ مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف تا تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱ غیرفعال گردیده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه