کد خبر: 9469

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در جلسات

  با احترام باستناد نامه شماره ۲/۱۰۳۶/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در جلسات به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   • فایل پیوست • راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس فاصله گذاری و الزامات محیط […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲/۱۰۳۶/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در جلسات به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

• فایل پیوست

• راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس فاصله گذاری و الزامات محیط و کار در جلسات

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه