کد خبر: 9521

تاریخ انتشار: 23 ژوئن 2020

معرفی خدمات قابل ارائه توسط خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۷۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با موضوع معرفی خدمات قابل ارائه توسط خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   • فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۷۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با موضوع معرفی خدمات قابل ارائه توسط خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

• فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81