کد خبر: 9526

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹

اصلاحیه بند (۸) نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۷۸۶۲۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران درخصوص اصلاحیه بند (۸) نامه شماره ۶۰/۵۸۲۳۰ مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   • فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۷۸۶۲۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران درخصوص اصلاحیه بند (۸) نامه شماره ۶۰/۵۸۲۳۰ مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

• فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه