کد خبر: 9536

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹

راه اندازی سامانه برخط

  با احترام باستناد نامه شماره ۳/۱۰۵۹/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر راه اندازی سامانه برخط به نشانی corona-kara.mcls.gov.ir  به عنوان تنها مسیر رسمی اعطای تسهیلات به واحدهای متأثر از شیوع کرونا و شیوه نامه پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۱۰۵۹/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر راه اندازی سامانه برخط به نشانی corona-kara.mcls.gov.ir  به عنوان تنها مسیر رسمی اعطای تسهیلات به واحدهای متأثر از شیوع کرونا و شیوه نامه پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه