کد خبر: 9551

تاریخ انتشار: 25 ژوئن 2020

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۴۶۹۶ مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ اتاق اصناف ایران دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۴۶۹۶ مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ اتاق اصناف ایران دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81