کد خبر: 9586

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹

لزوم ثبت کلیه فرآیندهای تجاری در سامانه جامع تجارت از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۵

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۴۸۸۲ مورخ ۹۹/۴/۸ اتاق اصناف ایران با موضوع لزوم ثبت کلیه فرآیندهای تجاری در سامانه جامع تجارت از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۵ به اطلاع می رساند در راستای تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی کالاهای یارانه ای و اساسی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۴۸۸۲ مورخ ۹۹/۴/۸ اتاق اصناف ایران با موضوع لزوم ثبت کلیه فرآیندهای تجاری در سامانه جامع تجارت از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۵ به اطلاع می رساند در راستای تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی کالاهای یارانه ای و اساسی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لزوم تسریع در ثبت اطلاعات توزیع کالاهای اساسی اولویت دار، از تارخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ فروش کالا صرفاً به فعالین تجاری عضو سامانه جامع تجارت مجاز می باشد و درج کدملی خریدار در هنگام ثبت فروش در سامانه مذکور الزامی است. همچنین عدم ثبت کلیه فرآیندها در سامانه جامع تجارت، عرضه خارج از شبکه تلقی و مشمول تخلف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه