کد خبر: 9622

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹

ضرورت استعلام الکترونیکی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۸۴۴۷۰ مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ضرورت استعلام الکترونیکی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند باستناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف حمایت از کسب و کارها در مقابل بیماری کرونا، صدور و تمدید پروانه […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۸۴۴۷۰ مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ضرورت استعلام الکترونیکی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند باستناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف حمایت از کسب و کارها در مقابل بیماری کرونا، صدور و تمدید پروانه کسب اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه سال جاری نیاز به اخذ گواهی موضوع ماده (۱۸۶) ق.م.م نداشته است. با عنایت به اتمام مدت زمان مذکور و بر اساس نامه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ معاونت درآمدهای مالیاتی، ضروری است از ابتدای تیرماه استعلام الکترونیکی مالیاتی موضوع ماده یاد شده برای متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب، مطابق با مقررات مربوط انجام شود.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه