کد خبر: 9636

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹

تعدیل شرایط پرداخت تسهیلات به کارگاه های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۳/۱۲۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر تعدیل شرایط پرداخت تسهیلات به کارگاه های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست •لیست مشمولین شهرستان •تعداد مشمولین واجد شرایط به تفکیک   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۱۲۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ فرمانداری شهرستان پردیس مبنی بر تعدیل شرایط پرداخت تسهیلات به کارگاه های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

لیست مشمولین شهرستان

•تعداد مشمولین واجد شرایط به تفکیک

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه