کد خبر: 9641

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹

شناسایی و معرفی افراد بی سواد فعال در واحدهای صنفی به اداره آموزش و پرورش

  با احترام باستناد نامه شماره ۴۲۹۳ مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس درخصوص بند ۱ مصوبات صورتجلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان مورخ ۹۹/۳/۲۴ مبنی بر شناسایی و معرفی افراد بی سواد فعال در واحدهای صنفی به اداره آموزش و پرورش، صورتجلسه مربوطه جهت آگاهی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۴۲۹۳ مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس درخصوص بند ۱ مصوبات صورتجلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان مورخ ۹۹/۳/۲۴ مبنی بر شناسایی و معرفی افراد بی سواد فعال در واحدهای صنفی به اداره آموزش و پرورش، صورتجلسه مربوطه جهت آگاهی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه