کد خبر: 9644

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹

اطلاع رسانی آنی به صاحبان کسب و کارهای مشمول اخذ تسهیلات حمایتی دولت

  با احترام باستناد نامه شماره ۶۰/۹۱۶۸۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تمدید مهلت ثبت نام بنگاه ها و کارفرمایان متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان تیرماه سال جاری و شروع ثبت نام واحدهای کسب و کار با شاغلین فاقد بیمه شده، به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.   […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۶۰/۹۱۶۸۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تمدید مهلت ثبت نام بنگاه ها و کارفرمایان متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان تیرماه سال جاری و شروع ثبت نام واحدهای کسب و کار با شاغلین فاقد بیمه شده، به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه