کد خبر: 9693

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹

واحدهای صنعتی که در تملک بانک ملی قرار گرفته اند

با احترام باستناد نامه شماره ۳/۱۴۵۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص واحدهای صنعتی که در تملک بانک ملی قرار گرفته اند، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”  

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۱۴۵۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص واحدهای صنعتی که در تملک بانک ملی قرار گرفته اند، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه