کد خبر: 9696

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹

دستورالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۹۵۶۱۰ مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی و دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا، جهت بهره […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۹۵۶۱۰ مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی و دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•فایل پیوست ۱

•دستورالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی

•دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه