کد خبر: 9751

تاریخ انتشار: 15 آگوست 2020

جزوات آموزشی با موضوع فاصله گذاری اجتماعی و مبارزه با بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۶۸۲۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ اتاق اصناف ایران، دونسخه جزوه آموزشی با موضوعات فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار و آشنایی، پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا تهیه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.   •فایل پیوست •فاصله اجتماعی […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۶۸۲۴ مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ اتاق اصناف ایران، دونسخه جزوه آموزشی با موضوعات فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار و آشنایی، پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا تهیه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•فاصله اجتماعی و الزامات محیط کار 

•آشنایی با کرونا ویروس و راه های پیشگیری و درمان

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81