کد خبر: 9766

تاریخ انتشار: 23 آگوست 2020

ابلاغ بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده

با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۰۲۸۲۹ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ابلاغ بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادرکنندگان ابلاغی از سوی رییس کل بانک مرکزی جهت آگاهی و بهره برداری به  شرح فایل پیوست […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۰۲۸۲۹ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ابلاغ بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادرکنندگان ابلاغی از سوی رییس کل بانک مرکزی جهت آگاهی و بهره برداری به  شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81