کد خبر: 9772

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹

اجرای تعیین تکلیف چاه های غیر شرب واقع در استان تهران

با احترام نامه شماره ۹۹/۱۰۲۲۵۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص اجرای طرح تعیین تکلیف چاه های غیر شرب واقع در استان تهران، جهت آگاهی و بهره برداری به  شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

با احترام

نامه شماره ۹۹/۱۰۲۲۵۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص اجرای طرح تعیین تکلیف چاه های غیر شرب واقع در استان تهران، جهت آگاهی و بهره برداری به  شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه