کد خبر: 9783

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹

دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر سال ۱۳۹۹

  با احترام باستناد نامه شماره ۲/۱۷۳۹/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۵/۲۹ فرمانداری شهرستان پردیس، در راستای اجرای بند اول مصوبات سی امین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۰۵/۰۴ دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر سال ۱۳۹۹ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست •دستورالعمل ضوابط برگزاری […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲/۱۷۳۹/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۵/۲۹ فرمانداری شهرستان پردیس، در راستای اجرای بند اول مصوبات سی امین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۰۵/۰۴ دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر سال ۱۳۹۹ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر سال ۱۳۹۹

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه