کد خبر: 9818

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک در فرابورس

  با احترام نامه شماره ۹۹/۱۰۹۵۸۱ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک در فرابورس جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

نامه شماره ۹۹/۱۰۹۵۸۱ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک در فرابورس جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه