کد خبر: 9829

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در محیط های کاری

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۲۹۰۳ مورخ ۹۹/۰۶/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های کار (اداری، صنعتی و معدنی) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست •راهنمای پیشگیری کووید ۱۹ در معادن •راهنمای اختصاصی پیشگیری و کنترل ویروس […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۲۹۰۳ مورخ ۹۹/۰۶/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های کار (اداری، صنعتی و معدنی) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

•راهنمای پیشگیری کووید ۱۹ در معادن

•راهنمای اختصاصی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های کاری

•راهنمای بازگشت به کار شاغل(نسخه اول)

•راهنمای بازگشت به کار (نسخه دوم)

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه