کد خبر: 9859

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده (۳) بسته حمایت از توسعه صاردات غیرنفتی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۷۴۹۰ مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده (۳) بسته حمایت از توسعه صاردات غیرنفتی، نامه مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع راه اندازی سامانه پرداخت تسهیلات بسته صادرات غیرنفتی ۹۸ […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۷۴۹۰ مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده (۳) بسته حمایت از توسعه صاردات غیرنفتی، نامه مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع راه اندازی سامانه پرداخت تسهیلات بسته صادرات غیرنفتی ۹۸ به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه