کد خبر: 9878

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹

مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۲/۲۰۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۶/۲۲، صورتجلسه مذکور که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲/۲۰۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۶/۲۲، صورتجلسه مذکور که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81