اطلاعیه و بخشنامه ها

  • تغییر اولویت کالای ام دی اف

      با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۲۹۳۶ مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نامه مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تغییر اولویت کالای ام دی اف…

  • مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

      با احترام باستناد نامه شماره ۲/۲۰۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۶/۲۲، صورتجلسه مذکور که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است به…

  • دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی و مالیات سال ۹۹

      با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۶۹۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی و مالیات سال ۹۹، با عنایت به سوالات و مراجعات مکرر صادرکنندگانی که پس…