اطلاعیه و بخشنامه ها

 • فهرست مصوب رشته های مشاغل خانگی در اسفند ۱۳۹۹

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۴۰۰/۶۷۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فهرست مصوب رشته های مشاغل خانگی در اسفند ۱۳۹۹ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. .…

 • طرح رزمایش ایران همدل (اطعام مهدوی)

  با احترام باستناد نامه شماره ۱/۱۶۷۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ کمیته امداد امام خمینی شهرستان پردیس درخصوص طرح رزمایش ایران همدل (اطعام مهدوی) به اطلاع می رساند در راستای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه با…

 • ثبت اطلاعات توانمندی ها در سامانه توانیران

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۴۰۰/۶۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فراهم شدن ثبت اطلاعات توانمندی های واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در سامانه توانیران، به اطلاع می رساند…

 • بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اتاق اصناف ایران درخصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی واصناف، بخشنامه مذکور جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.…

 • جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم و تخلفات

  با احترام باستناد نامه شماره ۲/۵۱۰۵/ص/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم و تخلفات به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری،…

 • فعالیت صنوف در وضعیت قرمز شهرستان پردیس

  با حترام پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط روسای محترم اتحادیه های صنفی با فرمانداری محترم شهرستان در راستای حمایت از کسب و کارهای واحدهای صنفی مقرر گردید “مشاغل گروه ۲ با رعایت تمامی پروتکل های…

 • تعیین نرخ خدمات آموزشگاه های تعلیم رانندگی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۲۰۸۱۸۱ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به اطلاع می رساند تعیین نرخ خدمات آموزشگاه های تعلیم رانندگی پایه های یک، دو، سه، ویژه و موتور سیکلت…

 • اطلاع رسانی فوری جهت دوگانه سوز کردن خودروها

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۶۵۳۸ مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ اتاق اصناف ایران، به اطلاع کلیه مالکین خودروهای مسافربر آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه، وانت بار و کلیه خودروهایی که مالکین آن ها سهمیه سوخت را…