اطلاعیه و بخشنامه ها

 • فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی

    با حترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۵۱۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت،…

 • تمدید قراردادهای واحدهای مسکونی استیجاری

    با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۷۹۶۶ مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تمدید قراردادهای واحدهای مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کدرهگیری، جهت…

 • تغییر اولویت کالای ام دی اف

    با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۲۹۳۶ مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نامه مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تغییر اولویت کالای ام دی اف…

 • مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

    با احترام باستناد نامه شماره ۲/۲۰۶۴/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۶/۲۷ فرمانداری شهرستان پردیس درخصوص مصوبات سی و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۶/۲۲، صورتجلسه مذکور که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است به…

 • دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی و مالیات سال ۹۹

    با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۱۶۹۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی و مالیات سال ۹۹، با عنایت به سوالات و مراجعات مکرر صادرکنندگانی که پس…