کد برگه: 5248

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

    (آخرین اصلاحیه) آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی)   ماده ۱- تعاریف: ۱- قانون: قانون نظام صنفی. ۲- کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان. ۳- اتاق: اتاق اصناف شهرستان. ۴- اتحادیه: اتحادیه صنفی. ۵- هیات مدیره: هیات مدیره […]

 

 

(آخرین اصلاحیه)
آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی)

 

ماده ۱- تعاریف:
۱- قانون: قانون نظام صنفی.
۲- کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.
۳- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
۴- اتحادیه: اتحادیه صنفی.
۵- هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه‏.
۶- بازرس: بازرس اتحادیه.
۷- داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان.
۸-انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‏.
۹- هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات.
۱۰-سامانه: سامانه برگزاری انتخابات تشکل های صنفی به نشانی: lection.iranianasnaf.ir

شرایط انتخاب‏ کنندگان:
ماده ۲- داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)
تبصره- هر فرد صنفی در انتخابات دارای یک حق رأی میباشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف.

شرایط انتخاب شوندگان:
ماده ۳- شرایط داوطلبان عبارت است از:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برابر شناسنامه).
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران (استعلام از وزارت اطلاعات).
۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر(استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).
۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس (استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی).
۶- عدم اشتهار به فساد (استعلام از نیروی انتظامی).
۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره،(برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)
۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (برابر شناسنامه).
۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم (استعلام از اتاق).
تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
۱۰- داشتن وثاقت و امانت (اصل بر صلاحیت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی).

هیات اجرایی برگزاری انتخابات:
ماده ۴- به ‏منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می‏ باشد:
۱- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به‏ عنوان رئیس).
۲- یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق به انتخاب هیات رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیات مدیره نباشد.
۳- استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان‏ها.
ماده۵- محل استقرار هیات اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هیات اجرایی با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‏گردد. مراحل انتخابات بشرح این آیین نامه بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد همچنین درصورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هیات اجرایی می‏تواند نسبت به افزایش محل‏ اخذ رأی و تعیین اعضای متناظر دستگاه‏های ذیربط اقدام نماید. ناظران فوق‏الذکر تحت مدیریت هیات اجرایی کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.
ماده۶- کمیسیون موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی هر اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیات اجرایی صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد. هیات اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا جهت ثبت نام حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمایند.
تبصره۱- فراخوان ثبت نام به یکی از دو روش ذیل مجاز است:
الف- انتشارآگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء.
ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.
تبصره۲- داوطلبان حائز شرایط مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. هیات اجرایی موظف است امکان ثبت نام داوطلبان در سامانه را در محل هیات اجرایی نیز فراهم نماید.
تبصره۳- از زمان لازم الاجرا شدن قانون(۱۳۹۲/۸/۸)، عضویت افراد در هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
تبصره۴- افراد زیر نمی‏توانند در اولین دوره انتخابات بعدی هیات مدیره داوطلب شوند:
۱- اعضای معزول هیات مدیره.
۲- اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفاء و یا انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.
تبصره۵- افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار(صدور اعتبار نامه) در هیات مدیره الزامی است.
ماده۷- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای اتحادیه‏ های دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه‏ های بیش از هزار عضو کمتر از ۱۵ نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هیات اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام، هیات اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده ۸ این آیین نامه ارسال نماید.
تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده درنوبت آخر کمتر از نصاب مقرر در این ماده باشد، کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان:
ماده۸- به ‏منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان،کمیته ای با ترکیب نمایندگان دستگاه‏ های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء صورت می‏گیرد:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).
۲- سازمان تعزیرات حکومتی.
۳- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۴- دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق (به انتخاب اجلاس عمومی اتاق، مشروط بر اینکه خود نامزد انتخابات نباشند).
تبصره۱- وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رئیس آن است.
تبصره۲- مسئولیت ایجاد وحدت رویه در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در سراسر کشور با هدف اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روسای کمیسیون ها نیز موظفند در انجام این مهم با وی همکاری نمایند.
تبصره۳-انتصاب اعضاء هیات اجرایی در کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان ممنوع است.
ماده۹- کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف یک ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده ۳ این آیین‏ نامه از مراجع ذی ربط استعلام و اعلام نظر نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند.عدم اعلام نظر در مهلت های مذکور به منزله تایید است.
تبصره۱- انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده ۳ این آیین نامه درحدود وظایف قانونی آنها و شرایط مرتبط بوده و کمیته باید از ترتیب اثردادن به اظهار نظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.
تبصره۲- کمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند.شخص مذکور می تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید.در صورت عدم تایید، رییس کمیته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید. نظر کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم‏الاجرا است.
ماده۱۰- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی‏ البدل هیات مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هیات اجرایی می بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، درغیراینصورت کمیسیون می بایست نسبت به ادغام اتحادیه اقدام ‏نماید.

برگزاری انتخابات:
ماده۱۱- هیات اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی ‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.
تبصره- فراخوان انتخابات به یکی از دو روش ذیل مجاز است:
الف- انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء.
ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.
ماده۱۲- ملاک فهرست رای دهندگان آخرین آمار سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب به نشانی Iranianasnaf.ir است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور می باشد.
تبصره- درصورت درخواست داوطلبان ، هیات اجرایی موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.
ماده۱۳- هیات اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی و میزان تحصیلات آنان را در سامانه منتشر نماید.
ماده۱۴- دارندگان پروانه کسب می توانند با مراجعه به محل انتخابات، و استقرار در محل اخذ رای، با مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه نمایشگر رایانه، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
ماده۱۵- وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:
۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکندگان انتخابات.
۲- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رای گیری.
۳-جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با مجوز رئیس هیات اجرایی می باشد)
۴-نصب راهنمای مراحل رای گیری الکترونیکی در محل اخذ رأی.
۵- نمایش صندوق های خالی ذخیره نسخه های چاپی تعرفه ها ، قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.
۶- تطبیق رای دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر.(بدیهی است ضمن اخذ رای از دارندگان پروانه کسب که اسامی آنها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسیدگی به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کمیسیون گزارش خواهد شد.)
۷- اختصاص کارت الکترونیکی رای گیری به هر رای دهنده جهت استقرار وی در محل اخذ رای.
۸- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی‏ گیری.
تبصره-درصورتی که به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیر مترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد، می بایست با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی گیری اقدام گردد. تامین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیات اجرایی برعهده نیروی انتظامی خواهدبود.
۹- تمدید ساعت رای گیری برای همان روز درصورت تشخیص هیات اجرایی با تنظیم صورتجلسه.
۱۰- اعلام نتیجه شمارش آراء مأخوذه توسط رییس هیات اجرائی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان (داوطلبان درصورت تمایل می توانند در جلسه حضور داشته باشند).
تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.
۱۱-ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

نحوه و کیفیت شمارش آراء:
ماده۱۶- نحوه و کیفیت شمارش آراء:
۱-چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه درصورتجلسه منعکس می شود.
۲-آراء سفید، رای باطل محسوب و جزء آراء ماخوذه درصورتجلسه قید خواهد شد.
۳- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان در غیر اینصورت از طریق قرعه‏ کشی توسط هیات اجرایی درحضور آنان انجام می شود.
ماده۱۷- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می‏یابد. درصورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده (۱۱) این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور،رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد.در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.
ماده۱۸- درصورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، هیات اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبار نامه‏ های آنها (با امضای رئیس کمیسیون) اقدام نماید و درصورت درخواست منتخبین با رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏ های ذیل آن تعیین سمت انجام خواهد شد. بدیهی است در هیات مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیات مدیره است.

رسیدگی به شکایات:
ماده ۱۹- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.
۲- رئیس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون که از یکماه تجاوز ننماید مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
۳-درصورت اعتراض شاکی به رأی کمیسیون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روزکاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبیرخانه هیأت عالی نظارت منعکس نماید.
۴- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و درصورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم‏گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. درغیر اینصورت شاکی می تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.
تبصره- درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مرکز استان ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید.

اسقاط شرایط اعضاء هیات مدیره:
ماده۲۰- نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط:
۱- چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئیس کمیسیون اعلام می گردد.
۲- رئیس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید.
۳- فر(برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)د معترض می‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.
۴- کمیسیون می‏بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر،کمیسیون نسبت به جایگزینی علی‏البدل اقدام می نماید.
تبصره- چنانچه هریک از اعضاء هیات مدیره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل کنند، می‏بایست موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر این‏صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد.

سایر مقررات:
ماده ۲۱-درصورت عدم حضور هر یک از اعضاء هیات اجرایی، عضو حاضر موظف است موضوع را به رئیس کمیسیون اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.
ماده ۲۲- پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره و بازرس، هیات اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال
اتحادیه اعم از منقول و غیرمنقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه ای به هیات مدیره جدید اقدام نماید.
ماده۲۳- افراد صنفی به هیچ وجه نمی‏توانند توامان عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.
ماده۲۴-کمیسیون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل یک و نیم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.
ماده۲۵-درصورت عدم تشکیل اتاق در شهرستان های جدیدالتاسیس،کمیسیون می‏تواند موقتاً افرادی را از بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق در هیات اجرایی و کمیته تعیین نماید.
ماده۲۶- در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیات اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً عدم برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.
ماده۲۷- دبیرخانه هیات عالی نظارت باید نسبت به راه اندازی سامانه انتخابات و استاندارد سازی تجهیزات رای گیری بطور یکسان در سطح کشور و برخط نمودن کلیه استعلامات موضوع این آیین نامه با همکاری دستگاه های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رای گیری بر عهده اتاق و اتحادیه های صنفی است.
ماده۲۸- این آیین نامه دراجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ و۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۹۲/۶/۱۲ مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره تهیه و دریکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آئین نامه قبلی لغو می گردد.الف-۷/۶

دیدگاه بسته شده است.