کد برگه: 5184

تاریخ انتشار: 2 می 2018

آیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

    آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون­ های تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) ماده ۱- تعاريف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق ایران: اتاق اصناف ایران. کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران. داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­های تخصصی در سراسر كشور. انتخابات: انتخابات کمیسیون­های […]

 

 

آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون­ های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران.

داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­های تخصصی در سراسر كشور.

انتخابات: انتخابات کمیسیون­های تخصصی.

شرح وظايف كميسيون­ها:

ماده ۲- وظايف و اختيارات مشترك کمیسیون­ها عبارت است از:

۱- بررسي ظرفیت و توانایی­ هاي اصناف در شبکه­ های تولید، توزیع، صادرات، تنظیم بازار و ارائه راهكار برای ارتقاء فعالیت اصناف به هيات ریيسه اتاق.

۲- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ارتقا سطح خدمات دهی صنوف ذی­ربط.

۳- ارائه پيشنهادهای لازم جهت تهيه و تنظيم دستورالعمل­های تخصصی صنفی.

۴- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت شبکه­ای اصناف در راستاي توسعه صادرات غیرنفتی.

۵- ارائه راهكارهاي لازم درخصوص ايجاد هماهنگي، تقويت و حمايت از اصناف توليدي.

۶- ارائه نظرات مشورتي درخصوص بهره­گیری از ظرفیت­های صنفی در جهت ایجاد فضای رقابت بین واحدهای صنفی.

۷- ارائه نظر مشورتي جهت برگزاری همایش­های تخصصی به هيات ریيسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی به سايردستگاه­ ها از طریق اتاق ایران.

۹- ارائه نظرات مشورتي در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي از طریق اتاق ایران.

۱۰- دریافت نظرات و دیدگاه های صنفی مرتبط در راستای ارتقا فعالیت‏های صنفی.

۱۱- همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت بهبود محيط کسب و کار.

۱۲- شناسایی و ارائه راهكارهاي لازم درخصوص رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات.

تبصره ۱- عناوین و تعداد کمیسیون ها، به پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره ۲- شرح وظایف تخصصي هر یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش صنوف مذکور، در امر تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار توسط اعضاء کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیات رییسه اتاق ايران و تایید دبیرخانه هيات، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۳- انحلال يا ادغام هر یک از کمیسیون­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیر خواهد بود.

شرايط داوطلبان:

ماده ۳- شرايط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و يا مدرک ديپلم براي افراد داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي (با ارائه اعتبارنامه و گواهي معتبر تحصیلی).

۲- پروانه كسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاری انتخابات:

ماده ۴- به‏ منظور تعیین اعضای هر کمیسیون، انتخابات در دو مرحله برگزار می‏گردد. اولین مرحله آن پس از ثبت‏نام اعضای اتحادیه‏ ها در هر استان توسط هیات اجرائی اتاق مرکز استان مربوط برگزار می‏گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رای مخفی از بین خود منتخبان استان را انتخاب نمایند. پس از معرفی منتخبان استان‏ها به اتاق ایران دومین مرحله آن، توسط هیات اجرائی اتاق ایران برگزار گردیده تا به این ترتیب منتخبان با رای مخفی از بین خود اعضای هر کمیسیون را انتخاب نمایند.

ماده ۵- هيات اجرائی در اتاق ايران با تركيب زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

۱- يك نفر از اعضاي هيات ریيسه اتاق ايران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضای اتاق ايران.

تبصره- به منظور برگزاري انتخابات در هر استان هيات اجرايي در اتاق مراكز استان­ها با اعضاء متناظر تشكيل مي­گردد.

ماده ۶- اعضاء کمیسیون­ها پنج نفر شامل یک نفر رئیس، یک نفر نائب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو به ترتيب اكثريت آرا ­مأخوذه براي همان دوره تعيين مي­گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت نام داوطلبان از طريق هر دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يكي از روزنامه‏ هاي كثير­الانتشار (حاوي زمان و مكان ثبت‏نام و شرايط داوطلبان).

۲- اعلام آگهي به اتاق و اتحاديه­ هاي صنفي ذي­ربط جهت ابلاغ به اعضاي اتحاديه­ ها.

ماده ۸- كليـه افراد صنفي واجد شرايط در سطح هر استان مي­توانند با مراجعه به هيات اجرايي مستقر در اتاق اصناف مركز استان و ارائه تصاوير پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عكس۴×۳، نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي اتاق ايران) جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره- تعداد نماينـدگان استان تهران در کمیسیون تخصصی حداکثر پنج نفر و ساير استان­ها حداكثر سه نفر خواهد بود.

ماده ۹- هیات اجرائی در استان‏ها مکلفند ظرف یک ماه پس از پایان مهلت ثبت نام، از کلیه ثبت‏ نام شدگان دعوت تا از بین خود، نمایندگان آن استان را با رای مخفی و مستقیم، انتخاب نمایند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل یکی از دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يكي از روزنامه­ هاي كثير­الانتشار (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي و اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهي به داوطلبان.

ماده۱۱- وظايف هيات اجرائي استان­ها در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزاركنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع راي­گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ راي.

۴- تطبيق راي دهندگان با فهرست اسامي ثبت نام شده.

۵- باز نمودن صندوق قرائت و شمارش آراي مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آرا مأخوذه هر يك از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه به هر يك از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هيات اجرايي سراسري مستقر در اتاق ايران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آرا.

ماده۱۲- نحوه و كيفيت شمارش آرا، مطابق ماده ۱۴ آئين­نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه­هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون) مي­باشد.

ماده۱۳- هيات اجرائي موظف است ظرف مدت يك ماه پس از دريافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ این آیین‏نامه نسبت به برگزاری، انتخابات مرحله دوم اقدام نمايد.

ماده۱۴- انتخابات كميسيون­ها با شركت حداقل يك چهارم نمايندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرايي مكلف است ظرف مهلت یک ماه با رعایت مفاد این آئین­نامه، نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرین اقدام نماید.

ماده۱۵- هيات اجرائي با رعايت مفاد ماده ۱۲ و ۱۳ اين آئين­نامه نسبت به اخذ راي اقدام مي­نمايد. اتاق ايران موظف است صورتجلسه انتخابات را برای دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال ­نمايد.

ماده۱۶- نظارت بر حسن برگزاري انتخابات و رسيدگي به شكايات داوطلبان (ظرف سه روز پس از برگزاري انتخابات) بر عهده هيات ریيسه اتاق ايران مي­باشد.

ساير مقررات:

ماده۱۷- هيات اجرائي موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشاني ساير داوطلبان را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

۱- جلسات كميسيون­ها حداقل هر ماه يك بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می­باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستورجلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل کمیسیون با امضای رییس كميسيون و در غیاب وی نائب رئیس به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضاي اعضاي حاضر نسخه‏ ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.

۴- دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات كميسيون‏ها بدون داشتن حق رأي بلا مانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بيماري، حَجر يا غيبت غيرموجه (سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در یک سال) هر یک از اعضای کمیسیون­ها، موضوع در اولین جلسه هیات رئیسه اتاق ایران مطرح تا در صورت تاييد نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای می­باشد، جايگزين گردد.

ماده۲۰- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها و حق­ الجلسات اعضا از محل درآمدهای اتاق ایران تامین خواهد شد.

ماده۲۱- دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت مراکز استان ها مجازند بنحو متقضی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده ۲۲- این آیین‏نامه به استناد تبصره(۴) ذیل ماده (۴۵) قانون مشتمل بر (۲۲) ماده و (۵) تبصره با همکاری اتاق ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به تایید هیات عالی نظارت و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.