کد برگه: 5184

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

    آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون­ های تخصصی اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) ماده ۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق ایران: اتاق اصناف ایران. کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران. داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­های تخصصی در سراسر کشور. انتخابات: انتخابات کمیسیون­های […]

 

 

آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون­ های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران.

داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­های تخصصی در سراسر کشور.

انتخابات: انتخابات کمیسیون­های تخصصی.

شرح وظایف کمیسیون­ها:

ماده ۲- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون­ها عبارت است از:

۱- بررسی ظرفیت و توانایی­ های اصناف در شبکه­ های تولید، توزیع، صادرات، تنظیم بازار و ارائه راهکار برای ارتقاء فعالیت اصناف به هیات رییسه اتاق.

۲- ارائه راهکارهای لازم درخصوص ارتقا سطح خدمات دهی صنوف ذی­ربط.

۳- ارائه پیشنهادهای لازم جهت تهیه و تنظیم دستورالعمل­های تخصصی صنفی.

۴- ارائه راهکارهای لازم درخصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت شبکه­ای اصناف در راستای توسعه صادرات غیرنفتی.

۵- ارائه راهکارهای لازم درخصوص ایجاد هماهنگی، تقویت و حمایت از اصناف تولیدی.

۶- ارائه نظرات مشورتی درخصوص بهره­گیری از ظرفیت­های صنفی در جهت ایجاد فضای رقابت بین واحدهای صنفی.

۷- ارائه نظر مشورتی جهت برگزاری همایش­های تخصصی به هیات رییسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی به سایردستگاه­ ها از طریق اتاق ایران.

۹- ارائه نظرات مشورتی در راستای توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اتاق ایران.

۱۰- دریافت نظرات و دیدگاه های صنفی مرتبط در راستای ارتقا فعالیت‏های صنفی.

۱۱- همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت بهبود محیط کسب و کار.

۱۲- شناسایی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات.

تبصره ۱- عناوین و تعداد کمیسیون ها، به پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره ۲- شرح وظایف تخصصی هر یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش صنوف مذکور، در امر تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار توسط اعضاء کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیات رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۳- انحلال یا ادغام هر یک از کمیسیون­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیر خواهد بود.

شرایط داوطلبان:

ماده ۳- شرایط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و یا مدرک دیپلم برای افراد دارای سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه‏های صنفی (با ارائه اعتبارنامه و گواهی معتبر تحصیلی).

۲- پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاری انتخابات:

ماده ۴- به‏ منظور تعیین اعضای هر کمیسیون، انتخابات در دو مرحله برگزار می‏گردد. اولین مرحله آن پس از ثبت‏نام اعضای اتحادیه‏ ها در هر استان توسط هیات اجرائی اتاق مرکز استان مربوط برگزار می‏گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رای مخفی از بین خود منتخبان استان را انتخاب نمایند. پس از معرفی منتخبان استان‏ها به اتاق ایران دومین مرحله آن، توسط هیات اجرائی اتاق ایران برگزار گردیده تا به این ترتیب منتخبان با رای مخفی از بین خود اعضای هر کمیسیون را انتخاب نمایند.

ماده ۵- هیات اجرائی در اتاق ایران با ترکیب زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می‏باشد:

۱- یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق ایران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضای اتاق ایران.

تبصره- به منظور برگزاری انتخابات در هر استان هیات اجرایی در اتاق مراکز استان­ها با اعضاء متناظر تشکیل می­گردد.

ماده ۶- اعضاء کمیسیون­ها پنج نفر شامل یک نفر رئیس، یک نفر نائب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو به ترتیب اکثریت آرا ­مأخوذه برای همان دوره تعیین می­گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت نام داوطلبان از طریق هر دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیر­الانتشار (حاوی زمان و مکان ثبت‏نام و شرایط داوطلبان).

۲- اعلام آگهی به اتاق و اتحادیه­ های صنفی ذی­ربط جهت ابلاغ به اعضای اتحادیه­ ها.

ماده ۸- کلیـه افراد صنفی واجد شرایط در سطح هر استان می­توانند با مراجعه به هیات اجرایی مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس۴×۳، نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی اتاق ایران) جهت ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره- تعداد نماینـدگان استان تهران در کمیسیون تخصصی حداکثر پنج نفر و سایر استان­ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده ۹- هیات اجرائی در استان‏ها مکلفند ظرف یک ماه پس از پایان مهلت ثبت نام، از کلیه ثبت‏ نام شدگان دعوت تا از بین خود، نمایندگان آن استان را با رای مخفی و مستقیم، انتخاب نمایند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل یکی از دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه­ های کثیر­الانتشار (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی و اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهی به داوطلبان.

ماده۱۱- وظایف هیات اجرائی استان­ها در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رای‏گیری در محل اخذ رای.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رای­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

۴- تطبیق رای دهندگان با فهرست اسامی ثبت نام شده.

۵- باز نمودن صندوق قرائت و شمارش آرای مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آرا مأخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای مأخوذه به هر یک از داوطلبان (درصورت تقاضای آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هیات اجرایی سراسری مستقر در اتاق ایران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آرا.

ماده۱۲- نحوه و کیفیت شمارش آرا، مطابق ماده ۱۴ آئین­نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه­های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون) می­باشد.

ماده۱۳- هیات اجرائی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از دریافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ این آیین‏نامه نسبت به برگزاری، انتخابات مرحله دوم اقدام نماید.

ماده۱۴- انتخابات کمیسیون­ها با شرکت حداقل یک چهارم نمایندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسیدن به نصاب لازم، هیات اجرایی مکلف است ظرف مهلت یک ماه با رعایت مفاد این آئین­نامه، نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرین اقدام نماید.

ماده۱۵- هیات اجرائی با رعایت مفاد ماده ۱۲ و ۱۳ این آئین­نامه نسبت به اخذ رای اقدام می­نماید. اتاق ایران موظف است صورتجلسه انتخابات را برای دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال ­نماید.

ماده۱۶- نظارت بر حسن برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات داوطلبان (ظرف سه روز پس از برگزاری انتخابات) بر عهده هیات رییسه اتاق ایران می­باشد.

سایر مقررات:

ماده۱۷- هیات اجرائی موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشانی سایر داوطلبان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیون­ها:

۱- جلسات کمیسیون­ها حداقل هر ماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می­باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستورجلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل کمیسیون با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رئیس به اطلاع اعضا برسد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضای اعضای حاضر نسخه‏ ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.

۴- دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون‏ها بدون داشتن حق رأی بلا مانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بیماری، حَجر یا غیبت غیرموجه (سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال) هر یک از اعضای کمیسیون­ها، موضوع در اولین جلسه هیات رئیسه اتاق ایران مطرح تا در صورت تایید نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رای می­باشد، جایگزین گردد.

ماده۲۰- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها و حق­ الجلسات اعضا از محل درآمدهای اتاق ایران تامین خواهد شد.

ماده۲۱- دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت مراکز استان ها مجازند بنحو متقضی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده ۲۲- این آیین‏نامه به استناد تبصره(۴) ذیل ماده (۴۵) قانون مشتمل بر (۲۲) ماده و (۵) تبصره با همکاری اتاق ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به تایید هیات عالی نظارت و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.