کد برگه: 5175

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)

    آیین­ نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی )   منابع مالی اتاق اصناف: ماده ۱- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از : ۱٫بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها. ۲٫درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی […]

 

 

آیین­ نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی
اتاق اصناف شهرستان ها
(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی )

 

منابع مالی اتاق اصناف:

ماده ۱- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

۱٫بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها.
۲٫درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره(۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳٫وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی.
۴٫وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.(موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده۲- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان) و یک حساب سپرده می­باشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغییر حساب بانکی باید با اعلام قبلی به رئیس کمیسیون نظارت انجام ­پذیرد.

ماده ۳- اتاق اصناف مکلف است نسبت به پیگیری وصول کلیه درآمدهای موضوع ماده یک این آیین­نامه به حساب جاری اتاق در پایان هر فصل اقدام نماید.(بندهای ۱ و۴ از طریق اتحادیه­ ها).

ماده ۴- ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی صرفا از طریق عقد قرارداد صورت می­گیرد. وجوه دریافتی بابت قرارداد می­بایست به حساب جاری اتاق اصناف شهرستان واریز گردد.

ماده ۵- وجوه حاصل از سود سپرده و جوایز بانکی مربوط به سپرده، بخشی از منابع مالی اتاق اصناف شهرستان محسوب می شود و می­بایست مستقیماً به حساب جاری اتاق واریز و در ترازنامه و صورت های مالی مطابق بند ص ماده ۳۷ قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوایز غیر نقدی نیز بایستی به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال یابد.

ماده ۶- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستای اجرای بند (ص) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی صورت های مالی خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانونی که قبلاً توسط سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کمیسیون نظارت ارائه نماید.

ماده ۷– وفق بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را در جهت ارتقا توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی و افزایش بهره وری اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی اختصاص دهند.

ماده ۹- این آیین­ نامه در اجرای تبصره (۱) ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی مصوب ۹۲/۶/۱۲ مشتمل بر(۹) ماده تهیه و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

دیدگاه بسته شده است.