کد برگه: 5193

تاریخ انتشار: 2 می 2018

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده ۴۷ ق.ن.ص )

    میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون نظام صنفي) منابع مالی: ماده ۱- منابع مالی اتاق ایران عبارتند از: ۱- سه درصد(۳%) از درآمد اتاق شهرستان ها. ۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف. ۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی. ۴- وجوه […]

 

 

میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون نظام صنفي)

منابع مالی:

ماده ۱- منابع مالی اتاق ایران عبارتند از:

۱- سه درصد(۳%) از درآمد اتاق شهرستان ها.

۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف.

۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.

۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره.

۵- درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون.

۶- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها:

ماده ۲- اتاق شهرستان ها موظفند در پایان هر فصل (سه ماه ) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوی اتاق ایران واریز نموده و رسید آن را به اتاق مذکور ارسال نمایند.

تبصره-تصویب بودجه و تراز سالیانه اتاق شهرستان­ها توسط کمیسیون های نظارت مشروط بر پرداخت و تسویه حساب سه درصد سهم اتاق ایران می باشد.

وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فنی وآموزشی غيرموظف:

ماده ۳- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتاق ایران خارج از وظایف ذکر شده در ماده ۴۵ قانون نظام صنفی، ارائه می نماید.

تبصره۱- عناوین خدمات فنی و آموزشی براساس پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره۲- ارائه خدمات غیرموظف اتاق ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی صرفاً از طریق عقد قرارداد صورت می‏گیرد.

کمکهای داوطلبانه و بلاعوض:

ماده ۴- صرفاً اتاق ایران مجاز است مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.

تبصره۱- کلیه وجوهات موضوع این ماده می‏بایست به حساب اتاق ایران واریز گردد.

تبصره۲- درصورت دريافت اموال غير منقول به‏عنوان كمك‏هاي داوطلبانه، اتاق ایران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نماید.

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات:

ماده ۵- اتاق ایران، به‏ منظور تقویت بنیه مالی مجاز به کسب درآمد از محل فعالیت‏های زیر و واریز وجوه حاصله به حساب اتاق می‏باشد:

۱- چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات به‏ منظور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهی‏ های مسئولین اتاق اصناف شهرستان‏ها، اتحادیه‏ ها و افراد صنفی.

۲- درج آگهی در نشریات یا درگاه های اینترنتی.

راه اندازی و به روز رسانی سامانه‏ و درگاه های اینترنتی تخصصی اصناف.

درآمد موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی:

ماده ۶- یک سوم وجوه دريافتي ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون متعلق به اتاق ایران می‏باشد. اتاق ايران موظف است ازمحل وجوه دریافتی پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس میزان وصول جرایم توسط شعب تعزیرات حکومتی، محاسبه و با رعایت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واریز نماید.

ساير مقررات:

ماده ۷- اتاق ایران مکلف است تا پايان دی ماه هرسال بودجه سالانه اتاق را تهیه و پس از تایید هیات رئیسه، تا اول بهمن ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات، ارسال نماید.

ماده ۸- اتاق ایران می‏بایست، تا پايان اردیبهشت ماه هرسال تراز مالی سال قبل خود را پس ازتایید هیات رئیسه به همراه صورت‏های مالی، جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت به دبیرخانه هیات ارسال نماید.

ماده ۹- اتاق ایران موظف است در راستای ارتقای توانمندی‏های علمی و پژوهشی و نوین سازی اصناف، به میزان حداقل ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی، علمی و کارگاه ‏ها و یا دوره‏ های آموزشی نماید.

ماده ۱۰- اتاق ایران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه تمهیدات لازم را به ‏منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه از حساب‏های ذی ربط فراهم نمایند.

ماده ۱۱- اين آئين­نامه شامل (۱۱) و(۵) تبصره در اجراي تبصره ماده(۴۷) قانون نظام صنفي كه با همکاری اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۹۳/۹/۱۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه ­هاي مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.

دیدگاه بسته شده است.