کد برگه: 5243

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

    آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی     آیین نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)   کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)  چک لیست الزامات فنی. (دریافت فایل)  اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب و اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی. (دریافت فایل)  مبانی کسب و کارهای مشمول […]

 

 

آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

 

  آیین نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

  کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

 چک لیست الزامات فنی. (دریافت فایل)

 اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب و اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی. (دریافت فایل)

 مبانی کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

دیدگاه بسته شده است.