کد برگه: 5573

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدارک و مراحل صدور پروانه کسب

    مراحل و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب موقت و یا دائم و یا تعویض/تمدید پروانه کسب دائم و یا تبدیل پروانه کسب موقت به دائم (مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)   ۱ـ متقاضیان پروانه کسب باید به سامانه صدور پروانه کسب به نشانی “www.Iranianasnaf.ir” و یا از […]

 

 

مراحل و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب موقت و یا دائم و یا تعویض/تمدید پروانه کسب دائم

و یا تبدیل پروانه کسب موقت به دائم

(مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

 

۱ـ متقاضیان پروانه کسب باید به سامانه صدور پروانه کسب به نشانی “www.Iranianasnaf.ir” و یا از طریق سایت به نشانی “www.kharbar.arakanasnaf.ir” مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.
۱ـ۱ـ اتحادیه های صنفی موظفند درخواست های حضوری برای اخذ پروانه کسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارایه کدرهگیری به متقاضی و یا رسید ثبت تقاضا وفق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی اقدام نمایند.
۲ـ مراجع صدور پروانه کسب موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت تقاضا (با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی)، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا حسب تطبیق شرایط محل کسب با ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف جهت هر رسته شغلی به صورت الکترونیکی یا بطور کتبی به وی ابلاغ کنند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.
۳ـ متقاضی پس از قبول تقاضا، موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه مدارک مورد نیاز را به اتحادیه تسلیم نماید. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد شد.

 

مدارک لازم برای صدرو پروانه کسب

۱ـ اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه ۲ سری.

۲ـ اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو ۲ سری.

۳ـ عکس ۴*۳ پرسنلی جدید ۶ قطعه.

۴ـ تاییدیه کد پستی از سوی اداره پست منطقه.

۵ـ اصل و تصویر گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.
۶ـ دو برگ اصل و تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم و یا پزشکی. (به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از ۵۰ سال تمام می باشد)
۶ـ۱ـ دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد. (به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از ۵۰ سال تمام می باشد)
۷ـ اصل و تصویر سند مالکیت عین و منافع و سرقفلی و یا منافع با سرقفلی و یا منافع. (در خصوص روستاها در صورت نداشتن اسناد مذکور، احراز مالکیت طبق عرف محل.)
۷ـ۱ـ ارایه تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.
۸ـ اشخاص حقوقی (شرکت ها) ارایه اصل و تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی.
۹ـ در مشارکت های مدنی ارایه رضایت نامه محضری شریک/ شرکاء برای صدور پروانه کسب بنام شریک/ احد از شرکاء ضمن ارایه اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه به انضمام صفحه توضیحات و کارت ملی شریک/شرکاء.
۱۰ـ بازرسی مجدد محل کسب و کنترل شرایط و ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت براصناف در خصوص هر رسته شغلی.
۱۱ـ گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.
۱۲ـ گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تأیید کمیسیون نظارت. (افراد با بیش از ۷۰ سال سن از گذراندن دوره های مذکور معاف بوده و در صورت داشتن مباشر، معرفی مباشر برای طی دوره آموزشی الزامی است)
۱۲ـ۱ـ متقاضیان پروانه کسب موقت از گذراندن دوره های آموزشی معاف می باشند.
۱۳ـ کارت معاینه پزشکی فردی و گواهی صلاحیت بهداشتی محیط محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشند.
۱۴ـ در صورت دارا بودن پروانه کسب و یا هرگونه سابقه صنفی قبلی محل کسب، اعلام موافقت کتبی اتحادیه مربوطه و در صورت مشخص نبودن سابقه قبلی، اخذ اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن سابقه کسبی و یا پروانه کسب.
۱۵- نصب دستگاه کارت خوان POS.
۱۶ـ تجهیز واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا حسب مورد هر دو، منطبق با شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷۱ قانون نظام صنفی برای صنوف مشمول.
۱۷- تسویه حساب حقوق مترتب بر صدور پروانه کسب طبق لیست وجوهات نصب شده در محل اتحادیه.
۱۸ـ صدور پروانه کسب و کارت عضویت اتحادیه و تحویل به متقاضی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک.
۱۹ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی بلامانع است.

 

مراحل و مدارک لازم جهت تعویض/تمدید پروانه کسب دائم و یا تبدیل پروانه کسب موقت به دائم

۱ـ متقاضیان تعویض/تمدید پروانه کسب دائم و یا تبدیل پروانه کسب موقت به دائم باید به سامانه صدور پروانه کسب به نشانی “www.Iranianasnaf.ir” و یا از طریق سایت به نشانی “www.kharar.arakasnaf.ir” مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.
۱ـ۱ـ اتحادیه های صنفی موظفند درخواست های حضوری برای تعویض/تمدید و یا تبدیل پروانه کسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارایه کدرهگیری به متقاضی و یا رسید ثبت تقاضا اقدام نمایند.
۱ـ۲ـ تسلیم اصل پروانه کسب قبلی به اتحادیه.
۲ـ مراجع صدور پروانه کسب موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت تقاضا ضمن بازرسی واحد صنفی پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبول تقاضا به صورت الکترونیکی یا بطور کتبی به وی ابلاغ کنند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.
۳ـ در صورت هرگونه تغییر در مدارک هویتی و یا فقدان آنها در سابقه پرونده صنفی ارایه:
۱ـ اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه ۱ سری ۲ـ اصل و تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی ۱ برگ (به استثنای اشخاص دارای بیش از ۵۰ سال سن تمام) ۳ـ اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو (۱برگ) ۴ـ ۶ قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ جدید ۵ـ تأییدیه کدپستی از اداره پست منطقه.
۳ـ۱ـ اصل و تصویر گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.
۴ـ در صورت هرگونه تغییر در اسناد مالکیت عین و منافع و سرقفلی و یا منافع با سرقفلی و یا منافع، ارایه اصل و تصویر اسناد مذکور با آخرین تغییرات.
۵ـ اشخاص حقوقی (شرکت ها) ارایه اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی.
۶ـ رضایت نامه محضری شرکاء در صورت تغییر شریک/شرکاء و یا در صورتی که رضایت نامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد، رضایت محضری مجدد مبنی بر موافقت با تعویض/تمدید یا تبدیل پروانه کسب (در مشارکت های مدنی).
۷ـ گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.
۸- کارت معاینه بهداشتی فردی دارای اعتبار زمانی(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).
۹ـ گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تأیید کمیسیون نظارت. (افراد با بیش از ۷۰ سال سن از گذراندن دوره های مذکور معاف بوده و در صورت داشتن مباشر، معرفی مباشر برای طی دوره آموزشی الزامی است)
۱۰- تجهیز واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا حسب مورد هر دو، منطبق با شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷۱ قانون نظام صنفی برای صنوف مشمول.
۱-۱۰- نصب دستگاه کارت خوان POS.
۱۱ـ تسویه حساب با اتحادیه طبق جدول لیست وجوهات نصب شده در محل اتحادیه.
۱۲ـ صدور پروانه کسب و کارت عضویت اتحادیه و تحویل به متقاضی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک.

دیدگاه بسته شده است.