کد برگه: 7145

تاریخ انتشار: 30 نوامبر 2018

مشاورین

    ارتباط با مشاور مالی: روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شماره تماس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ ارتباط با مشاور حقوقی: روزهای فرد از ساعت ۸ الی ۱۰ شماره تماس: ۵۰۸۹۵۳۲-۰۹۱۲ ارتباط با مشاور صنفی: روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۴ شماره تماس: ۷۶۲۲۵۲۶۶-۰۲۱   • شماره تماس اتاق اصناف شهرستان پردیس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ — […]

 

 

ارتباط با مشاور مالی: روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شماره تماس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱

ارتباط با مشاور حقوقی: روزهای فرد از ساعت ۸ الی ۱۰ شماره تماس: ۵۰۸۹۵۳۲-۰۹۱۲

ارتباط با مشاور صنفی: روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۴ شماره تماس: ۷۶۲۲۵۲۶۶-۰۲۱

 

• شماره تماس اتاق اصناف شهرستان پردیس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ — ۷۶۲۲۵۳۲۸-۰۲۱

 

دیدگاه بسته شده است.