کد برگه: 5335

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیئت رئیسه اتاق

 انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی) ماده۲- اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی می باشد. اتاق در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رییسه از […]

 انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

ماده۲- اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی می باشد. اتاق در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رییسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا انتخاب می شوند.

ماده۳- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی هیات رییسه مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی المقدور در سراسر کشور با ارایه برنامه زمانبندی شده فراهم نماید. کمیسیون‏ های نظارت موظفند براین اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیات اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده ۱۳- وظایف مشترک هیأت رئیسه:

۱- پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده۳۷ قانون.

۲- برنامه ­ریزی برای اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت‏‏های آن، انجام مقدمات تشکیل کمیسیون‏ها، پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس.

۳- برنامه ‏ریزی در راستای اجرای سیاست‏های کلان اقتصاد مقاومتی ،برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکیه بر شفافیت و روان‏سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه‏های مبادلاتی از تولید تا مصرف و … .

۴- برنامه ‏ریزی در جهت بهبود بهره ‏وری فعالیت های صنفی و اتحادیه‏ های تحت پوشش.

۵- موافقت با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه ‏ها.

۶- بررسی پیش­نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی اتحادیه‏ ها.

۷-ارائه پیش­نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی اتاق به اجلاس برای تصویب، پس از بررسی توسط کمیسیون بودجه اتاق.

۸- شناسایی موانع صدور پروانه کسب و ارائه پیشنهادات اصلاحی به دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۹- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه کسب (حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اعتراض).

۱۰- تهیه و تنظیم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کمیسیون­ها برای بررسی و تحقیق.

۱۱- سایر وظایف و اختیارات پیش‏بینی شده در قانون و آیین‏نامه‏ ها.

ماده ۱۴- وظایف هر یک از اعضای هیأت رییسه:

رییس:

۱- انجام امور اجرائی اتاق و اداره جلسات هیات رییسه و اجلاس.

۲- شرکت در جلسات مرتبط به نمایندگی اتاق اصناف (نظیر جلسات کمیسیون نظارت و شورای اداری).

۳- امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴- ارائه گزارش عملکرد هیات رییسه به اجلاس.

۵- موافقت با مرخصی و ماموریت روسای اتحادیه‏ ها و اعضای هیات رییسه.

۶- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.

۷- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏ وری و توسعه صادرات.

۸- پیگیری عملکرد برنامه‏ های مدون اتاق.

۹-پیگیری برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق و یا ایجاد مراکزموصوف.

۱۰-ارائه گزارشات و نظرات تخصصی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق اصناف ایران و مقامات ذی ربط

نواب رییس :

۱- در غیاب رییس اتاق (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.

۲- حضور درجلسات کمیسیون نظارت (نواب رییس به ترتیب سمت).

۳- شرکت در جلسات کاری با هماهنگی رییس اتاق.

۴- پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتاق.

دبیر:

۱- تهیه و تنظیم دستورجلسه و صورتجلسات هیات رییسه و اجلاس.

۲- بررسی ­نامه­ ها جهت طرح در جلسات هیات رئیسه و اجلاس با هماهنگی رییس اتاق.

۳- هماهنگی امور کمیسیون‏ها تحت نظارت رییس اتاق.

خزانه‏ دار:

۱- مسئولیت نظارت بر امور مالی اتاق.

۲- تهیه پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی سالانه اتاق.

۳- اظهار نظر در خصوص عملکرد مالی اتاق به هیات رییسه به صورت ماهانه.

۴- ارائه نظرات مشورتی به اتحادیه‏ ها در تهیه و تنظیم بودجه، تراز نامه و صورت­های مالی سالانه.

۵- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوی مصوب و رعایت مقررات لازم‏الاجرا.

تبصره- اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ ها و قراردادها با امضا رییس و خزانه‏ دار و در غیاب هر یک (هنگام مرخصی یا ماموریت) نائب رییس اول جایگزین می‏‏شود.

<اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان پردیس>

 

دیدگاه بسته شده است.