کد برگه: 6771

تاریخ انتشار: 2 اکتبر 2018

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

  کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات: اين كميسيون براي بازرسی و نظارت بر عملكرد اتحاديه ‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه كسب و انجام وظايف محوله در ماده ۳۹ قانون تشكيل مي‏شود. كميسيون موظف است به ‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏ صورت دوره­ ای، موردی و يا […]

 

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات:

اين كميسيون براي بازرسی و نظارت بر عملكرد اتحاديه ‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه كسب و انجام وظايف محوله در ماده ۳۹ قانون تشكيل مي‏شود. كميسيون موظف است به ‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏ صورت دوره­ ای، موردی و يا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می­رسد، عملكرد اتحاديه ­ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طريق هيات رییسه به كميسيون نظارت گزارش كند.

طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:

جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبير امور کميسيون براي انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد.انتخاب يک نفر به عنوان دبير کليه کميسيون ها نيز بلامانع است.

وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:

بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

 

 

دیدگاه بسته شده است.