کد برگه: 6771

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات: این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله در ماده ۳۹ قانون تشکیل می‏شود. کمیسیون موظف است به ‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏ صورت دوره­ ای، موردی و یا براساس […]

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات:

این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله در ماده ۳۹ قانون تشکیل می‏شود. کمیسیون موظف است به ‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏ صورت دوره­ ای، موردی و یا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می­رسد، عملکرد اتحادیه ­ها را مورد بررسی و بازرسی قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیات رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.

طرز تشکیل جلسات کمیسیون ها:

جلسات کمیسیون ها حداقل هرماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.
دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون(بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد.
شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای کلیه حاضرین نتیجه به هیأت رییسه اعلام می شود.
رییس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبیر امور کمیسیون برای انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد.انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها نیز بلامانع است.

وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها:

بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیأت رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیأت رییسه.
ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.
ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیأت رییسه برای طرح در اجلاس.
دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط براساس دستور جلسه هر کمیسیون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رأی بلامانع است.)
همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها.

.

دیدگاه بسته شده است.