اخبار شهرستان

  • بازدید سرزده از نانوایی های شهرستان پردیس

    دکتر سوریان ریاست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس به همراه جناب آقای فرزین درخشانپور ریاست اتاق اصناف شهرستان و مدیر واحد بازرسی بر اصناف جناب آقای قریبی بصورت سرزده از واحدهای صنفی نانوایان…

  • برگزاری جلسه آشنایی با شرح وظایف بازرسان

    جلسه آشنایی با شرح وظایف بازرسان (موضوع ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) ویژه بازرسان هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان با حضور مسئولین واحد حراست،اصناف و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، نایب رییس و…

  • تغییر ساعات کار اتاق اصناف شهرستان پردیس

    با احترام باستناد نامه شماره ۱۴۰۰/۱/۱۸۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ استانداری تهران، به اطلاع می رساند با توجه به تداوم شرایط جوی و ضرورت صرفه جویی در مصرف برق، اتاق اصناف شهرستان پردیس در روزهای پنجشنبه تا…